!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
New Germany

některé zdroje uvádí • some sourcs mention: Pinetown or Durban


New Germany Nature Reserve
 
29°48'43"S, 30°53'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0011B
     
 
Gilbert Dve
Falcon Park
New Germany, 3610
SOUTH AFRICA

Postal address:
New Germany Parks Dept.
PO Box 2
New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
 
+27 312628239
 
+27 317091074
 
N/A
 
www.durban.gov.za/...  
 
malá přírodní rezervace s velkou průchozí voliérou (turaka, ibisi, spousty pěvců, hrdličky, vodní ptáci...) a několika hadími terárii v budově recepce

small nature reserve with large walk-in aviary (turacos, ibises, many song birds, doves, waterfowl...) and several snake terrariums in reception building

divoká zvířata, pozorování ptáků
wild animals, bird watching

N/A

N/A

zřejmě městské
probably municipal

110 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2010 Poslední úprava 07.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.