!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Palm Beach

některé zdroje uvádí • some sources mention: Munster, Glenmore or Port Edward


MacButterflies
Mac Butterflies
30°59'36"S, 30°15'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0033A
     
 
R61 National Road
(between Palm Beach & Munster)
SOUTH AFRICA
 
+27 726662616
+27 393191033
+27 393191454
 
N/A
 
macbanana01☼gmail.com
 
www.macbanana.co.za/...
 
motýlí dům nákupního a zábavního centra MacBanana - hala ve tvaru kopule s místními druhy motýlů. K dispozici je i dětská farma MacFarmyard (osli, koně, králíci, husy...)

butterfly house of shopping and amusement center MacBanana - dome-shaped hall with local species of butterflies. There is also a petting zoo MacFarmyard (donkeys, horses, rabbits, geese...)

dětská farma, dětské hřiště, jízda na ponících, paintball, golf, čtyřkolky
children's farm, children!s playground, pony riding, paintball, golf, quad bikes

restaurace
restaurant

srpen 2012
August 2012

soukromé (nákupní a zábavní centrum MacBanana)
private (shoping and amusemet centre MacBanana)

N/A

N/A
 

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2016 Poslední úprava 02.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.