!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
7


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Ramsgate

 


Ramsgate Butterfly Valley
 
30°53'14"S, 30°20'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0028A
     
 
46 Fascadale Road
Ramsgate
SOUTH AFRICA

Postal Address:
PO Box 512,
Ramsgate, Margate, 4285
SOUTH AFRICA
 
+27 734225357
+27 722353688
 
N/A
 
butterfly valley☼ymail.com
 
www.butterflyfarm.co.za
 
motýlí dům s místními druhy motýlů a několika dalšími zvířaty (gekoni, agamy, pavouci, štíři, strašilky, kudlanky...)

butterfly house with local butterfly species and several other animals (geckos, agamas, spiders, scorpions, stick insect, mantis...)

řemeslný obchod
craft shop

kavárna
coffee shop

říjen 2008
October 2008

soukromé
private

~ 2000 m2

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 31.12. 2015 Poslední úprava 31.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.