!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Scottburgh

 


Crocworld Conservation Center
předešlé názvy  •  former names
1985 - ~2012
Crocworld
30°15'19"S, 30°46'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0015A
     
 
Old Main Road
Scottburgh
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Renishaw
Renishaw, 4181
SOUTH AFRICA
 
+27 399761103
 
+27 399783279
 
crocworld☼cbl.co.za
 
www.crocworld.co.za
 
původně komerční krokodýlí farma, velmi brzy však s návštěvnickou částí (a dalšími zvířaty - hadi, ptáci), dnes krokodýlí park, či spíše zoo (bez komerční farmy) - několik druhů krokodýlů a aligátorů, hadi (kobry, mamby, zmije, krajty...), ještěrky, želvy, papoušci, tukani, plameňáci, pelikáni, volavky, ibisi, jeřábi, marabu, nandu, zemní zoborožci, dravci, sovy, vodní ptáci, bažanti, opice, šakali, karakali, surikaty, nosálové, největší sladkovodní akvárium v JAR (60.000 litrů - ryby velkých afrických jezer), největší průchozí voliéra dravců v Africe (1.000 m2), dětská zoo (kozy, prasata, králíci, morčata, slepice...). Je zde údajně největší a nejstarší nilský krokodýl v zajetí a světě - asi stoletý Henry s délkou 5 m a váhou mezi 700 - 1000 kg.

originally commercial crocodile farm, however very soon with visitor's part (and with other animals - snakes, birds), today crocodile park or rather zoo (without the commercial farm) - several crocodile and alligators species, snakes (cobras, mambas, vipers, pythons...), lizards, tortoises, parrots, toucans, flamingos, pelicans, herons, ibises, cranes, marabous, rheas, ground hornbills, raptors, owls, waterfowls, pheasants, monkeys, jackals, caracals, meerkats, coatis, the largest freshwater aquarium in SA (60.000 litres - fishes from great African lakes), the largest walk-through raptor aviary in Africa (1.000 m2), children's zoo (goats, pigs, rabbits, guinea pigs, chickens...). There is reportedly the oldest and largest Nile crocodile in captivity in the world - about 100 years old Henry with a length of 5 m and weight between 700 to 1000 kg.

krmení krokodýlů, předvádění hadů, dětská farma, dětské hřiště, obchod se suvenýry
crocodile feeding, snake demonstration, kid's farm, children's playground, curio shop

Restaurace
Restaurant

1985

soukromé (Crookes Brothers Limited)
private (Crookes Brothers Limited)

~24 ha

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2004
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.04. 2010 Poslední úprava 01.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.