!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Sihlenga

 


Tembe Butterfly Dome
 
27°04'23"S, 32°26'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0038A
     
 
Sihlenga
Tembe region
(opposite to Tembe Elephant Park)
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 604439532
 
N/A
 
info☼butterflying.co.za
 
www.butterflyroutes.org/...  
 
motýlí dům ve tvaru kopule ve významné motýlí lokalitě regionu Tembe (naproti Tembe Elephant Parku). Místní druhy motýlů (především babočka Euphaedra neophron a otakárek Papilio constantinus), mimo jiné i několik endemických druhů. Motýlí hala, interpretační a vzdělávací centrum, rostlinná školka a chovná místnost.

butterfly house in the shape of a dome in important butterfly locality of Tembe region (opposite to Tembe Elephant Park). Local species of butterflies (especially gold-banded Forester Euphaedra neophron and Constantine’s swallowtail Papilio constantinus), among other also several endemic species. Butterfly hall, interpretive and education centre, plant nursery and breeding room.

motýlí dům je ve zcela odlehlé oblasti, proto je kvůli nízké návštěvnosti otevřen veřejnosti jen po předchozí domluvě, prohlídky s průvodcem, ubytování, naproti je Tembe Elephant Park, v lokalitě žije více než 200 druhů motýlů

butterfly house is in a very remote area, so it is due to low attendance opened to the public only by previous appointment, guided tours, accommodation, opposite is Tembe Elephant Park, in the locality there live more than 200 butterfly species

N/A

~2011

African Cnservation Trust (financováno z • financed from National Lottery Distribution Trust Fund)

200 m2 (kopulovitá hala bez ostatních prostor • the dome without other premises)

N/A
 

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.01. 2016 Poslední úprava 03.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.