!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Southbroom

 


Riverbend Crocodile Farm
 
30°54'21"S, 30°19'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0013A
     
 
Old Main Road
Southbroom
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 245
Ramsgate, 4285
SOUTH AFRICA
 
+27 393166204
+27 832659583
 
+27 867164826
 
info☼crocodilecrazy.co.za
 
www.crocodilecrazy.co.za  
 
Komerční krokodýlí farma, která ročně přiláká asi 60.000 návštěvníků. Kromě expozice více než 200 krokodýlů je zde také hadí dům (postavený 2003) s asi 20 druhy místních endemických hadů (některé z afrických nejjedovatějších a nejkrásnějších).

Commercial crocodile farm that attracts approximately 60 000 visitors a year. Besides exhibiting more that 200 adult Nile crocodiles there is also snake house (built 2003) with about 20 local endemic snake species (some of Africa's deadliest and most beautiful).

krmení krokodýlů, předvádění hadů, obchod s řemeslnými výrobky a suvenýry, umělecká galerie, vinný sklep
crocodile feeding, snake demonstrations, craft and curio shop, art gallery, wine cellar

kavárna
café

24. listopadu 1981 (Corky Kelly) - krokodýlí farma, 2003 - dům hadů
24th November 1981 (Corky Kelly) - Crocodile Farm, 2003 - Snake House

soukromé (rodina Kelly)
private (Kelly family)

16 ha

N/A
 
1) About Riverbend Crocodile Farm

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2010 Poslední úprava 17.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.