!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Umfolozi

některé zdroje uvádí • some sourcs mention: Mtubatuba


Umfolozi Bird Park
Umfolozi River Lodge and Bird Park
28°28'50"S, 32°10'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0019A
     
 
Lot K85, Umfolozi
Mtubatuba
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA

Postal address:
P O Box 38
Mtubatuba, 3935
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 355505023
+27 829569672
+27 827707506
 
+27 866126304
 
lodge☼umfolozi.co.za
 
www.umfolozi.co.za
 
ptačí park Umfolozi River Lodge - okolo 50 druhů ptáků (pštrosi, papoušci, pěvci, pávi...), dětská zoo (králíci, poníci). Brzy bude otevřen i hadí park.

bird park of Umfolozi Ricver Lodge - around 50 species of birds (ostriches, parrot, songbirds, peacocks...), petting zoo (rabbits, ponies). Also a Snake Park will be open soon.

prohlídky s průvodcem, dětská zoo, ubytování
guided tours, petting zoo, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.04. 2010 Poslední úprava 08.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.