!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Umhlanga

některé zdroje uvádí • some sources mention: Kingsburgh


South African National Birds of Prey Centre and Wildlife Sanctuary - Green Acres Nursery
SANBOPCAWS
předešlé názvy  •  former names
-> ~2006
(ENG) South African National Birds of Prey Centre • SANBOPC
29°42'07"S, 31°05'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0008B
     
 
370 Herrwood Drive
Umhlanga Rocks, Durban, 4319
SOUTH AFRICA

SANBOPCAWS Head Centre JHB:
P.O.Box 292
Bruma, 2026
SOUTH AFRICA
 
+27 836825385

SANBOPCAWS Head Centre:
+27 733819892
 
N/A
 
SANBOPCAWS Head Centre JHB:
raptor☼icon.co.za
glo☼birdsofprey.org.za
 
SANBOPCAWS: www.birdsofprey.weebly.com
SANBOPC (staré stránky • old site): www.birdsofprey.org.za
 
 
centrum pro chov, rehabilitaci, vzdělávání a výzkum dravých ptáků a sov (v areálu Green Acres Nursery)
SANBOPCAWS má několik poboček (center) po celé JAR - některé byly zrušeny, jiné zřízeny - situace je velmi nepřehledná, není zřejmé, která centra aktuálně fungují, ani která mají expozice nebo naopak. Informací o jednotlivých centrech je velmi málo nebo žádné a SANBOPCAWS neodpovídá na korespondenci.

centre for captive breeding, rehabilitation,  education and research of birds of prey and owls (within Green Acres Nursery)
SANBOPCAWS has several branches (centres) throughout South Africa - some were canceled, others created - the situation is very confused, it is not clear what centres are currently working or having exposure or vice versa. Information about individual centers is very little or no and SANBOPCAWS is not responding to correspondence.

ukázky letů; organizované prohlídky pralesa Hawan, jízda na ponících a další dětské atrakce
flight displays; organized tours to Hawan Forest, pony rides and other kid's attractions

zahradní restaurace
tea garden

N/A

nezisková organizace (viz. SANBOPCAWS hlavní centrum Johannesburg)
non-profit company (see SANBOPCAWS Johannesburg main centre)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2010 Poslední úprava 07.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.