!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Umlaas Road

některé zdroje uvádí • some sources mention: Pietermaritzburg, Ashburton, Camperdown or Cato Ridge


Natal Lion Park and Zoological Gardens
Natal Zoo • Natal Lion Park • Pietermaritzburg Zoo • Pietermaritzburg Lion Park
29°39'06"S, 30°31'17"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0005A
     
 
Lion Park Road
Umlaas Road
Cato Ridge, 3680
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 36
Umlaas Road, 3730
SOUTH AFRICA
 
+27 317854708
+27 836402641
+27 786442818
 
N/A
 
gboswell☼netactive.co.za
 
www.natalzoo.co.za ; www.natallionpark.co.za  
 
částečně safari park a částečně zoo - lvi, tygři (včetně bílých), liger, levharti, fosy, paviáni, makaci, lemuři, tapíři, sloni, žirafy, antilopy, lamy, množství ptáků (emu, papoušci, ledňáci, jeřábi, vodní ptáci...)

partly safari park and partly the zoo - lions, tigers (including white), liger, leopards, fossas, baboons, macaques, lemurs, tapirs, elephants, giraffes, antelopes, llamas, numerous birds (emus, parrots, kookaburras, cranes, waterfowl...)

N/A

restaurace
restaurant

N/A

N/A

97 ha

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2010 Poslední úprava 07.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.