!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!

ZOO:

Na těchto ostrovech není žádná zoo. Ostrovy jsou neobydlené (krom cca 200 výzkumných pracovníků).

On these islands there is no zoo. The islands are uninhabited (except about 200 researchers).

  vyberte zoo ze seznamu nebo klikněte do mapy • select zoo from the list or click to the map
zobrazit v mapě Google
display in Google map

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2018
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 04. 09. 2018
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:04. 09. 2018
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.