!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Herat

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingHerāt  هرات [Herāt]   هرات‎ [Herāt]   Герат [Gerat]   Ҳирот [Hirot]  Herát

historicky • historically: Haraiva ; Aria ; Artakoana


Herat Zoo
باغ وحش هرات‎  [Bāgh-e Vahsch-e Kābol]
هرات ژوبڼ‎  [Kābəl Zhūbəṇ]
34°21'26"N, 62°11'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Herat
AFGHANISTAN
 
N/A

afghánská vláda plánuje stavbu nové zoo v Herátu, z důvodu ochrany místní fauny (protože v těchto místech rapidně ubývá původních druhů). Celý projekt je závislý na mezinárodní spolupráci a naráží nejen na finance, ale i na nestabilní politickou a bezpečnostní situaci v Afghánistánu.

Afghan government plans to build a new zoo in Herat, in order to protect local fauna (because number of native species rapidly decreases in these places). The entire project is dependent on international cooperation and faces not only the finances but also the unstable political and security situation in Afghanistan.

N/A

N/A

státní
governmental

N/A
 
N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 25.05. 2013 Poslední úprava 25.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.