!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Darunta

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingDerunta ; Darūntah  درونته [Darūntah]   ډرونټه [Ḍarūnṭah]   Дарунта [Darunta]   Darúnta


Darunta Zoo
باغ وحش درونته‎‎  [Bāgh-e Vahsch-e Darūntah]
ډرونټه ژوبڼ‎  [Ḍarūnṭah Zhūbəṇ]
34°28'56"N, 70°21'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-AF-XX-0003A
     
 
Daruntah
Bishud wuleswali
Nanganhar wilayah
AFGHANISTAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nová malá zoo byla vybudována v novém Parku kultury a oddychu mládeže vedle hydroelektrárny, nedaleko bývalého výcvikového tábora Al-Kájdy v malé obci Darúnta na předměstí Džalalabádu - stovky pěvců a dalších ptáků a savců (především místní druhy)

The new small zoo was created in the new Park of Culture and Rest of Youth next to Hydroelectric Power Station near the former training camp of Al-Qaeda in a small village of Darunta on the outskirts of Jalalabad - hundreds of songbirds and other birds and mammals (mainly local species)

další atrakce v parku - dětské atrakce, turistické stezky, různá sportoviště
other attractions in the park - children's attractions, tourist trails, various sport fields

restaurace
restaurant

únor 2008 (?)
February 2008 (?)

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.05. 2013 Poslední úprava 25.05. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.