!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gyumri

  Գյումրի [Gyumri]   Гюмри [Gyumri]    Gümrü  გიუმრი [Giumri]  Gjumri

dříve • previously:  Kumayri ; 1840 - 1924 Alexanrdapol ; Alexandropol ; Александрополь ; Ալեքսանդրապոլ ; 1924 - 1990 Leninakan ; Ленинакан ; Լենինական


† Leninakan Zoo
Լենինական կենդանաբանական այգի [Leninakan kendanabanakan aygi]
Ленинаканский зоопарк [Leninankanskiy zoopark]
40°47'32"N, 43°50'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-AM-XX-0007A†
     
 
Leninakan (dnes • today Gyumri)
ARMENIA
 
- - -

kdysi největší arménská zoo byla v roce 1988 zničena zemětřesením, na obnovu nebyly peníze a proto byla zoo v roce 1991 zprivatizována. Po privatizaci již nikdy nesloužila jako běžná zoo, ale stal se z ní pojízdný zvěřinec. Lvi, tygři, několik druhů medvědů, opice, velbloudi, lamy, několik druhů jelenů, mufloni, dravci, sovy, krokodýli (?), hadi (?)...

once the largest Armenian zoo was destroyed by the earthquake in 1988, money for renovation were not and therefore the zoo was privatized in 1991. After the privatization it has never served as a normal zoo, but it became a mobile menagerie. Lions, tigers, several species of bears, monkeys, camels, llamas, several species of deer, moufflons, raptors, owls, crocodiles (?), snakes (?)...

N/A

1988 zničena zemětřesením; 1991 definitivně zrušena (zprivatizována a změněna na pojízdný zvěřinec)
1988 destroyed by earthquake; 1991 definitively abolished (privatized and changed into mobile menagerie)

státní
state

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.04. 2012 Poslední úprava 15.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.