!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Yerevan

Jerevan ; Erevan    Երևան [Jerevan]    Êrîvan   Ереван [Yerevan]   İrəvan  ერევანი [Erevani]  Erivan  Jerevan


Yerevan Terrarium
Երեվանի տերարիում [Yerevani terarium]
Ереванский террариум [Erevanskiy terrarium]
N/A přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Yerevan
ARMENIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
- - -

Jerevanské terárium je uvedeno v seznamu světových zoo na ruské Wikipedii, ovšem na internetu není dostupná jakákoli jiná informace. Může se jednat o tzv. Exotárium, což je ovšem jen mobilní výstava (se sídlem v Jervanu)

Yerevan terrarium is mentioned in list of world zoos in the Russian Wikipedia, but any other information is not available in the internet. It may be about so-called Exotarium, but this is a mobile exhibition only (located in Yerevan)

N/A

2001

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 15.04. 2012 Poslední úprava 15.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.