!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ashtarak

  Աշտարակ [Ashtarak]   Аштарак [Ashtarak]   Əştərək  Aştarak  Aštarak


Ashtaraki Dzor
Ashtarak Canyon
Աշտարակի Ձոր [Ashtaraki Dzor]
Аштараки Дзор [Ashtaraki Dzor]
40°16'49"N, 44°20'17"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-AM-XX-0005B
     
 
Aragatsotn Marz
1 Kasakh Gorge
0203, Ashtarak
ARMENIA
 
+374 23231754
+374 91425656
+374 23236778
 
+374 23233739
 
info☼dzor.am
 
www.dzor.am  
 
minizoo rekreačního centra Ashtaraki Dzor (Aštarak kaňon) - medvědi, jeleni, dravci, vodní ptáci, ryby

mini-zoo of recreation centre Ashtaraki Dzor (Ashtarak canyon) - bears, deer, raptors, waterfowls, fish

dětské hřiště; jízda na lodičkách; ubytování
children's playground; boat riding; accommodation

restaurace; hotel
restaurant; hotel

N/A

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.04. 2012 Poslední úprava 15.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.