!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
BAKI

klikni pro informaci o použitých fontech a jejich stažení  •  click for information about used fonts and its downloadingBaki ; Baky ; Baku  Паку [Paku]  Баку [Baku]    Բաքու [Bak'u]  ბაქო [Bak'o]  Bakü 
  باکو  Baku

historicky • historically:  باد كوبه  [bād-e kubeh] ; Bad-kube ; Baghkuh


† «MARLİN» BAKI DELFİNARİYASI
"MARLIN" Baku Dolphinarium
«МАРЛИН» Бакинский дельфинарий ["MARLIN" Bakinskiy del'finariy]
poznámky  •  notes
Písmena İi /  Iı: v ázerštině nelze použít kapitálky - Windows neumí správně  spárovat velká a malá "i" - tzn. İ-iI-ı (kapitálky se zobrazují obráceně - tzn. İ-ı a I-i). Proto jsou v nadpisech použita velká písmena (menší velikost) - nikoli kapitálky.

Letters İi /  Iı: it  is impossible to use the small-caps letters in Azeri language - the Windows can not to pair right capital and small letters "i" - i.e. İ-i a I-ı (the small-caps are displayed reversely - i.e. İ-ı a I-i). So that the capital letters (of smaller size) are used in the titles - not small-caps letters.
40°23'05"N, 49°52'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-AZ-XX-0003A†
     
 
Bakı Əyləncə Mərkəzi,
F.Bayramov küç,1130/33
AZERBAIJAN
 
 
- - -
 
nové (první Ázerbajdžánské) delfinárium - pobočka ukrajinského delfinária "Nemo". 2 delfíni skákaví a 2 lachtani jihoameričtí. Delfinárium bylo zavřeno v dubnu 2012 - údajně kvůli nízké návštěvnosti.

new (the first Azerbaijani) dolphinarium - subsidiary of Ukrainian Dolphinarium "Nemo". 2 bottlenose dolphins and 2 South American fur seals. The dolphinarium was closed in April 2012 - reportedly because of low attendance.

září 2010
September 2010

duben 2012
April 2012

ukrajinská společnost s ručením omezeným -  "NERUM" (ООО «НЕРУМ»)
Ukrainian limited liability company - "NERUM" (ООО «НЕРУМ»)

N/A

N/A
 
N/A

0 0 0 2 / 4
(2012)
0 0 2 / 4
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2012 Poslední úprava 02.08. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.