!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
ALTIAĞAC

Altiagach, Altyagach, Alty-Agatsch, Altiaghach, Alyagach, Altiaghaj Алтыагач [Altyagach]   Altiagač


ALTIAĞAC CƏNNƏT BAĞI MİNİ Zoo
Altiagach Jennet Baghy Mini Zoo (= Paradise Garden)
Алтыагачский минизоопарк Дженнет Багы [Altyagachskiy minizoopark Dzhennet Bagy (= Rayskiy sad)]
poznámky  •  notes
Písmena İi /  Iı: v ázerštině nelze použít kapitálky - Windows neumí správně  spárovat velká a malá "i" - tzn. İ-iI-ı (kapitálky se zobrazují obráceně - tzn. İ-ı a I-i). Proto jsou v nadpisech použita velká písmena (menší velikost) - nikoli kapitálky.

Letters İi /  Iı: it  is impossible to use the small-caps letters in Azeri language - the Windows can not to pair right capital and small letters "i" - i.e. İ-i a I-ı (the small-caps are displayed reversely - i.e. İ-ı a I-i). So that the capital letters (of smaller size) are used in the titles - not small-caps letters.
40°51'13"N, 48°54'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-AZ-XX-0005B
     
 
Xızı rayonu Altıağac qəsəbəsi
AZ8000
AZERBAIJAN
 
+994 19944215
+994 502213049
 
+994 124563446
 
N/A
 
N/A  
 
minizoo rekreačního centra Cənnət Bağı (Rajská zahrada) - zřejmě především místní zvířata - medvědi, dravci, labutě a podobně

mini-zoo of recreation centre Cənnət Bağı (Paradise Garden) - probably mainly local animals - bears, raptors, swans and so on

ubytování, blízko je NP Altiagač
accommodation, near is Altyagach NP

restaurace
restaurant

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.04. 2012 Poslední úprava 26.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.