!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bakı

Baki ; Baky ; Baku  Паку [Paku]  Баку [Baku]    Բաքու [Bak'u]  ბაქო [Bak'o]  Bakü 
  باکو  Baku

historicky • historically:  باد كوبه  [bād-e kubeh] ; Bad-kube ; Baghkuh


Bakı Zoo
Bakı Zooloji Parkı
Baku Zoological Park
Бакинский зоопарк [Bakinskiy zoopark]
40°23'33"N, 49°50'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-AZ-XX-0002A
     
 
Bakıxanov küç., 39
1007 Bakı
Nərimanov r-nu
AZERBAIJAN
 
+994 124410454
+994 124401096
 
+994 124410454
+994 124401096
 
azerizoo☼rambler.ru
azerizoo☼mail.ru
 
N/A
 
největší a jediná klasická zoo Ázerbajdžánu drží pravděpodobně velmi kuriózní světový rekord mezi zoologickými zahradami - v počtu stěhování... Zoologické zahradě předcházel již zookoutek z roku 1928, který byl v Parku Lunačarskovo (dnes Park Nizami). Až později - v roce 1942 vznikla zoo (na základě evakuované Zoo Rostov na Donu) - na jiném místě - v parku u nádraží (později nazván Sad Iljiče), 1958 byla přestěhována na předměstí Baku do čtvrti Bail. Tam byla do poloviny 70. let, kdy byla poničena sesuvem a poté provizorně přemístěna do obce Razin (nyní Bakichanov). Provizorium trvalo do 1985, kdy byla zoo přemístěna na současné místo. Plánováno bylo postavit zoo na ploše 45 ha, ale zpočátku to bylo jen 2,25 ha. V roce 2001 přibyly ještě 2 ha, ale více se zoo již nerozšířila. Naopak, dnes se již plánuje další stěhování... (počítáme-li i zookoutek, půjde již o šestou lokalitu!!!). Zoo by měla být přemístěna do obce Qobu (asi 10 km na západ od Baku) a měla by být na ploše 230 ha, mnozí lidé jsou však k těmto zprávám skeptičtí.
Významný chov plameňáků, želv, supů, slípek modrých, šakalů, psů hyenovitých, medvědů, džejranů atd. Okolo 160 druhů zvířat - krom jmenovaných také lvi, tygři, levharti, jaguáři, rysi, medvědi, vlci, lišky, opice, několik druhů jelenů, hroši, velbloudi, lamy, pštrosi, množství dravců, papoušci, pelikáni, vodní ptáci, akvárium a terárium (krokodýli, hadi, želvy, ryby) atd.

largest and the only classical zoo of Azerbaijan holds probably very curious world record among zoos - in the number of moving... A zoo-corner (mini-zoo) was a predecessor of the zoo already in 1928. The mini-zoo was in Lunacharsky Park (now Nizami Park). Only later - in 1942, the Zoo was founded (on the basis of evacuated Rostov on Don Zoo) - in another place - in the park near the station (later called Garden of Ilich), in 1958 it was moved to the Baku suburbs quarter Bail. There was up to the mid 70s, when was damaged by the landslide and then temporarily moved to the village Razin (now Bakikhanov). The provisional arrangement lasted until 1985 when the zoo moved to its current location. It was planned to build a zoo on the area of ​​45 ha, but initially it was only 2.25 ha. In 2001, a further 2 ha added, but the zoo was never more widespread again. On the contrary, next relocation is already planned today... (if we count also the zoo-corner, it will be the sixth location!!!). Zoo should be moved to the Qobu village (about 10 km west of Baku) and should be on an area of ​​230 hectares, but many people are skeptical of such reports.
Significant breeding of flamingos, turtles, vultures, purple swamphens, jackals, painted dogs, bears, Persian gazelle etc. Around 160 species of animals - except the appointed also lions, tigers, leopards, jaguars, lynxes, bears, wolves, foxes, monkeys, several species of deer, hippos, camels, llamas, ostriches, a number of raptors, parrots, pelicans, water birds, aquarium and terrarium (crocodiles, snakes, turtles, fish), etc.

dětské atrakce
children's attractions

kiosky
kiosks

2. ledna 1942 (podle jiného zdroje 1. června 1942) - založení zoo - v parku u nádraží, později pojmenovaného Sad Iljiče; 1945 - otevření veřejnosti; 1958 přestěhována do Bailu (také Bayıl); v polovině 70. let znovu přestěhována do Razinu (dnes Bakichanov, ázersky Bakıxanov); od 1. září 1985 na současném místě, ale v plánu je další stěhování

2nd January 1942 (1st June 1942 according to another source) - founding of the zoo - in park near railway station, later named Garden of Ilich; 1945 - opening to the public; 1958 moved to Bail (also Bayıl); in mid 70s again moved to Razin (today Bakikhanov, Bakıxanov in Azeri); since 1st September 1985 in current place, but other moving is planned

státní
state

4,25 ha od roku 2001, předtím 2,25 ha (areál v Bailu byl okolo 0,8 ha)
4,25 ha since 2001, before that 2,25 ha (area in Bail was around 0,8 ha)


N/A

0 40 / 634 1 / 2 148 / 1123
(2012)
10 / 28 58 / 319 39 / 140
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2012 Poslední úprava 06.06. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.