!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vanq

Vank  Ванк [Vank]   Վանք [Vank']  Vank


Vanq Zoo
Vanq Zooloji Parkı  Վանքի կենդանաբանական այգի [Vank'i kendanabanakan aygi]
Ванкский минизоопарк [Vankskiy minizoopark]
39°30'39"N, 47°01'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-AZ-XX-0007A
     
 
Vanq
NAGORNO KARABAKH
AZERBAIJAN
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malá zoo - zřejmě jediná na území Náhorního Karabachu - medvědi, lvi, rysi, vlci, divočáci, srnci, ovce, kozy, dikobrazi, králíci, dravci, sovy, tetřevi, pávi, bažanti...

small zoo - apparently the only in the territory of Nagorno Karabakh - lions, lynxes, wolves, wild boars, roe deer, sheep, goats, porcupines, rabbits, raptors, owls, grouses, peacocks, pheasants...

N/A

N/A

N/A

soukromá (Levon Gurgenovič Ajrapetjan)
private (Levon Gurgenovich Ayrapetyan)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.04. 2012 Poslední úprava 26.04. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.