!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Batumi

ბათუმი [Bat'umi]  Баҭым [Bat̢ym]  Батуми [Batumi]  Բաթում [Bat'um]   Batum


Batumi Aquarium
Batumi Oceanarium
ბათუმის აკვარიუმი [Batumis ak'variumi] • ბათუმის ოკეანიის [B. okeaniis]
Батумский аквариум [Batumskiy akvarium] • Батумский океанариум [B. okeanarium]
41°38'51"N, 41°37'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-GE-XX-0002A
     
 
Rustaveli Str. 51
6010 Batumi
GEORGIA
 
+995 422221730
+995 595335861
 
N/A
 
Dolphinarium:
director☼dolphinarium.ge
manager☼dolphinarium.ge
office☼dolphinarium.ge
 
www.dolphinarium.ge/...
 
Batumské akvárium (dříve nazývané oceanárium) bylo otevřeno v roce 1966 - původně se severopacifickými ploutvonožci, kaspickými tuleni, mořskými želvami a vydrami a asi 60 druhy sladkovodních, mořských i oceánských ryb. Akvárium bylo součástí "Institutu hospodářství mořských ryb a vědeckého výzkumu oceánografie". Od roku 1998 byl součástí Parku 6 května a od 2011 patří Vzdělávacímu vědecko-výzkumnému centru Černomořské flóry a fauny. Dnes ryby Černého moře, Gruzínských sladkých vod + několik okrasných a sladkovodních tropických ryb - v nádržích o celkovém objemu okolo 200.000 litrů.
V plánu je stavba nového supermoderního akvária podle velkolepého vítězného projektu Henninga Larsena - budova ve tvaru pěti oblázků (typických pro gruzínské pláže). Tento projekt však vzhledem k ceně přijímán veřejností velmi rozporuplně. (viz. odkaz na obrázkovou galerii níže).

Batumi aquarium (formerly called Oceanarium) was opened in 1966 - originally with North Pacific pinnipeds, Caspian seals, sea turtles and otters and about 60 species of freshwater, marine and ocean fish. The aquarium was part of the "Sea Fish Husbandry and Scientific Research Institute of Oceanography". Since 1998, it was part of the 6 May Park and since 2011 it belongs to Black Sea Flora and Fauna Scientific Research Center. Today fish of the Black Sea, Georgia's fresh water + several ornamental and freshwater tropical fish - in tanks with a total volume of about 200,000 liters.
Planned is the construction of a new ultramodern aquarium according to grandiose winning project by Henning Larsen - building in the shape of five pebbles (typical for the Georgian beach). However this project is accepted by the public very inconsistently, due to the very high price. (see link to the picture gallery below).

akvárium leží v Parku 6. května, kde je i delfinárium, zoo a zábavní park
saquarium lies in 6 May park where is also Dolphinarium, zoo and Amusement park

N/A

20. srpna 1966
20th August 1966

1966 - 1998: Institutu hospodářství mořských ryb a vědeckého výzkumu oceánografie (ზღვის თევზის მეურნეობისა და ოკეანოგრაფიის საკაშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის); 1998 - 2011: městské (součást 6 May Park) ; od 2011: Vzdělávací vědecko-výzkumné centrum Černomořské flóry a fauny s.r.o. (შ.პ.ს. შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი)

1966 - 1998: Sea Fish Husbandry and Scientific Research Institute of Oceanography (ზღვის თევზის მეურნეობისა და ოკეანოგრაფიის საკაშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის) ; 1998 - 2011: municipal (part of 6 May Park) ; since 2011: The Black Sea Flora And Fauna Educational Scientific- Research Centre Ltd. (შ.პ.ს. შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი)

1.600 m2 ; 200.000 l - celková kapacita nádrží (16,5 ha - 6 May Park)
1,600 m2 ; 200,000 - the whole capacity of tanks (16,5 ha - 6 May Park)

N/A

1) History of Aquarium; აკვარიუმი ისტორია
2) Projekt nového akvária - vizualizace • Project of new Aquarium - visualisations

2 / ? 67 / ? 0 69 / ?
(2011)
0 0 0
 
2011 Batumi 6 May Park
           
 

 všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Sarah Weldon, 22.05. 2011
Image 1 of 2
Sarah Weldon, 22.05. 2011
Sarah Weldon, 22.05. 2011
Sarah Weldon, 22.05. 2011
Image 2 of 2
Sarah Weldon, 22.05. 2011
Sarah Weldon, 22.05. 2011

  Stránka vytvořena 28.04. 2012 Poslední úprava 28.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.