!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Batumi

ბათუმი [Bat'umi]  Баҭым [Bat̢ym]  Батуми [Batumi]  Բաթում [Bat'um]   Batum


Zoo Corner on Batumi Boulevard
ზოო კუთხე ბათუმის ბულვარზე [Zoo k'utkhe Batumis bulvarze]
Зооуголок на Батумском бульваре [Zoougolok na Batumskom bulvare]
41°39'09"N, 41°37'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-GE-XX-0004B
     
 
Batumi Mall
Gorgiladze St. 88
6010 Batumi
GEORGIA

Postal address:
2, K. Gamsakhurdia str.
6010 Batumi
GEORGIA
 
+995 422278808
 
N/A
 
info☼boulevard.ge
 
www.boulevard.ge/...
 
ptačí zookoutek v parku Batumi Boulevard - asi 140 ptáků (papoušci, pelikáni, pávi, perličky, slepice, holubi, několik druhů vrubozobých) a želvy

zoo-corner in the park of Batumi Boulevard - about 140 birds (parrots, pelicans, peacocks, guinea fowl, chickens, pigeons, several species of waterfowl) and tortoises

dětský koutek, park se 40.000 stromy, japonskou zahradou, mnohými sochami a atrakcemi
children's corner, park with 40,000 trees, Japan Garden, many sculptures and attractions

kavárna v parku
café in the park

2006 - zookoutek (1881 - park)
2006 - the zoo-corner (1881 - the park)

státní společnost Adžarské autonomní republiky - Batumi Boulevard a.s. (სს ბათუმის ბულვარი [SS Batumis bulvari])
state company of Adjar autonomous republic - Batumi Boulevard JSC (სს ბათუმის ბულვარი [SS Batumis bulvari])

N/A

N/A

N/A

0 0 0 ? / 139
(2017)
? / 4 ? / 135 0
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.08. 2020 Poslední úprava 20.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.