!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Batumi

ბათუმი [Bat'umi]  Баҭым [Bat̢ym]  Батуми [Batumi]  Բաթում [Bat'um]   Batum


Batumi Zoo
Batumi Mini-Zoo ; Batumi Zoo Corner
ბათუმის ზოოპარკი [Batumis zooparki] • ბათუმის მინიზოოპარკი [B. minizooparki] • ბათუმის ზოოკუთხე [B. zookut'khe]
Батумский зоопарк [Batumskiy zoopark] • Батумский минизоопарк [B. minizoopark] • Батумский зооуголок [B. zoougolok]
41°38'49"N, 41°37'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-GE-XX-0003A
     
 
Rustaveli Str. 51
6010 Batumi
GEORGIA
 
6 May Park:
+995 842221730
+995 842221728
 
N/A
 
6 May Park:
director☼parkbatumi.ge
manager☼parkbatumi.ge
office☼parkbatumi.ge
 
N/A  
 
kořeny malé, ale velmi populární zoo sahají až do roku 1898, kdy bylo zřízeno několik klecí v parku (medvědi, opice, psi...). 1933 byl městský park přeměněn na Dětský park a v roce 1937 byly klece nahrazeny regulérním zookoutkem o rozloze 0,6 ha. 1971 zookoutek prodělal rekonstrukci veškerých dřevěných výběhů. V té době byla zoo zaměřena hlavně na gruzínská zvířata (medvědi, vlci, šakali, jezevci, lišky, králíci...), ale zde i několik exotických druhů (opice, poníci, orli, papoušci, pávi, perličky, okrasné kachny...). 2006 byl Dětský park přejmenován na Park 6. května a reorganizován. 2006 - 2007 byl zookoutek kompletně zrekonstruován, zmodernizován a rozšířen na 2 ha. Je rozdělen do tří sektorů - 1) primáti a ptáci, 2) vačnatci a 3) kopytníci. Brzy má být zřízena i dětská zoo.
Pavián, babuin, makak japonský a rhezus, mandril, Kočkodan Brazzův a zelený, chápan vlnatý, kotul, mirikina, lemur kata a vari, klokan rudý, antilopa jelení, axis, sika, srnec, zebra Burchellova a Böhmova, papoušci (žako, eklektus, amazoňan žlutokrký, kakadu růžový a šalamounský, ara ararauna, zelenokřídlý a vojenský)

roots of a small but popular zoo dates back to 1898, when a few cages were created in the park (bears, monkeys, dogs...). 1933, municipal park was converted into Children's park and in 1937 the cages were replaced by regular zoo-corner with an area of ​​0.6 ha. 1971 the zoo-corner underwent reconstruction of all wooden enclosures. At that time the zoo has been focused mainly on Georgian animals (bears, wolves, jackals, badgers, foxes, rabbits...), but there are also a few exotic species (monkeys, ponies, eagles, parrots, peacocks, guinea fowl, ornamental ducks...). 2006, the Children's park was renamed to 6 May Park and reorganized. 2006 - 2007 the zoo was completely renovated, modernized and extended to 2 ha. It is divided into three sectors - 1) primates and birds, 2) marsupials and 3) ungulates. A Petting zoo will be set up soon.
Hamadryas and yellow baboon, Japan and rhesus macaque, mandrill, Brazza's and green monkey, Humboldt's wooly monkey, squirrel monkey, night monkey, ring-tailed and ruffed lemur, red kangaroo, blackbuck, chital, sika and roe deer, Burchell's and Grant's zebra, parrots (African grey parrot, eclectus parrot, yellow-naped parrot, Galah and Solomons cockatoos, blue-and-yellow, red-and-green and military macaws).

zoo leží v Parku 6. května, kde je i akvárium, delfinárium a zábavní park
the zoo lies in 6 May park where is also Aquarium, Dolphinarium and Amusement park

N/A

1898

městská
municipal

2 ha (16,5 ha - 6 May Park)

N/A

1) History of Zoo-corner ; ზოოკუთხე ისტორია

0 0 0 26 / 77
(2011)
0 8 / 16 18 / 61
 
2011 Batumi 6 May Park
           
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.04. 2012 Poslední úprava 28.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.