!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Batumi

ბათუმი [Bat'umi]  Баҭым [Bat̢ym]  Батуми [Batumi]  Բաթում [Bat'um]   Batum


Batumi Zootopia Contact Zoo
ზოოტოპია კონტაქტური ზოოპარკი ბათუმი [Zootopia kontakturi zooparki Batumi]
Контактный зоопарк Зоотопия Батуми [Kontaktniy zoopark Zootopia Batumi]
41°38'36"N, 41°37'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-GE-XX-0010B
     
 
Batumi Mall
Gorgiladze St. 88
6010 Batumi
GEORGIA
 
+995 593511616
 
N/A
 
info@☼zootopiazoo.com
 
N/A
 
kontaktní zoo ve 4. patře Batumi Mall (pobočka stejnojmenné kontaktní zoo v Tbilisi) - surikaty, mývali, nosáli, kočky, kotuli, lemuři, tamaríni, kozy, ovce, ježci, králíci, morčata, slepice, papoušci, ještěrky, okrasné ryby...

contact zoo on the 4th floor of Batumi Mall (a branch of the same-name contact zoo in Tbilisi) - meerkats, raccoons, coatis, cats, squirrel monkeys, lemurs, tamarins, goats, sheep, hedgehogs, rabbits, guinea pigs, chickens, parrots, lizards, ornamental fish...

kontaktní zoo
contact zoo

N/A

20. listopadu 2017
20th November 2017

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.08. 2020 Poslední úprava 20.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.