!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gagra

გაგრა [Gagra]  Гагра [Gagra]  Гагрæ [Gagræ]  Гагра [Gagra] ; Гагры [Gagry]

dříve • formerly: Triglite ; Τριγλίτη


Zoo-corner of Gagra Primorsky Park
Mini-Zoo Of Primorski Park (Seaside Park) • Gagra Zoo-corner (Mini-Zoo)
Зооуголок (Минизоопарк) Гагрского Приморского парка  [Zoougolok (Minizoopark) Gagrskogo Primorskogo Parka] • Гагрский зооуголок (Минизоопарк) [Gagrskiy z. (M.)]
43°19'28"N, 40°13'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AS-GE-XX-0007B
     
 
Stara Gagra
Gagra
ABKHAZIA
GEORGIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
maličký zookoutek v populárním Přímořském parku (Primorski park), který slouží především jako arboretum. Již po založení zde byly rybníky s černými labutěmi, pelikáni bílí a jakési velké vodní želvy. Nyní několik zvířat v klecích a výbězích - paviáni, mývali, lišky, pelikáni, labutě, kachny, husy, perličky, dravci, sovy, králíci, morčata a pávi chodící parkem na volno

tiny zoo-corner in popular Saside Park (Primorski park), which serves mainly as a arboretum. Already after foundation there were ponds with black swans, great white pelicans and some big aquatic turtles. Now several animals in cages and enclosures - hamdryas baboons, racoons, foxes, pelicans, swans, ducks, geese, guinea fowls, raptors, owls, rabbits, guinea pigs and peacocks roaming freely in the park

v parku je asi 400 druhů rostlin, včetně mnoha exotických
about 400 species of plants, including exotic, are in the park

kiosky a restaurace v parku
kiosks and restaurants in the park

N/A (1902 Primorski Park)

městské (?)
municipal (?)

N/A (14 ha Primorski Park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 29.04. 2012 Poslední úprava 29.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.