!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gori

გორი [Gori]  Гәар [Gəar]  Гур [Gur]  Гори [Gori]


Gori Zoo
გორის ზოოპარკი [Goris zooparki]
Горийский зоопарк [Goriyskiy zoopark]
41°59'10"N, 44°06'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-GE-XX-0006A
     
 
Stalin Park
1400 Gori
GEORGIA
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nová velmi malá městská zoo ve Stalinově rodném městě Gori byla otevřena v roce 2010 - zatím medvědi, 3 opice, 1 liška, 1 sup, kozy...

new very small municipal zoo in Stalin's hometown of Gori was opened in 2010 - for the time being bears, 3 monkeys, 1 fox, 1 vulture, goats...

zoo leží ve Stalinově Parku (nebo poblíž), kde je i Stalinovo museum
the zoo lies in Stalin Park (or near), where is also Stalin Museum


N/A

2010

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.04. 2012 Poslední úprava 28.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.