!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tbilisi

თბილისი [T'bilisi]  ქართი [K'art'i]  Қарҭ [K̢art̢]  Тбилис [Tbilis]  Թբիլիսի [T'bilisi]  Тбилиси [Tbilisi]   Ттуплис [Ttyplis]  Tiflis

dříve • previously: Tpilisi ; ტფილისი ; Tiflis ; Тифлис


Tbilisi Zootopia Contact Zoo
ზოოტოპია კონტაქტური ზოოპარკი ზოოპარკი [Zootopia kontakturi zooparki Tbilisi]
Контактный зоопарк Зоотопия Тбилиси [Kontaktniy zoopark ZootopiaTbilisi]
41°48'55"N, 44°46'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-GE-XX-0009B
     
 
Tbilisi Mall
16 Km Agmashenebeli Avenue
0131 Tbilisi
GEORGIA
 
+995 597747496
 
N/A
 
info@☼zootopiazoo.com
 
N/A
 
kontaktní zoo ve 3. patře Tbilisi Mall - surikaty, nosáli, kočky, psi, mývali, lemuři, tamaríni, kozy, ovce, osli, dikobrazi, veverky, činčily, ježci, papoušci, tukani, drobní pěvci, pávi, slepice, želvy, hadi, ještěrky, žáby, mořské a okrasné ryby...

contact zoo on the 3rd floor of Tbilisi Mall - meerkats, coatis, cats, dogs, raccoons, lemurs, tamarins, goats, sheep, donkeys, porcupines, squirrels, chinchillas, hedgehogs, parrots, toucans, small songbirds, peacocks, chickens, turtles, snakes, lizards, frogs, marine and ornamental fish...

kontaktní zoo
contact zoo

N/A

12. listopadu 2016
12th November 2016

soukromá
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.08. 2020 Poslední úprava 20.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.