!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tbilisi

თბილისი [T'bilisi]  ქართი [K'art'i]  Қарҭ [K̢art̢]  Тбилис [Tbilis]  Թբիլիսի [T'bilisi]  Тбилиси [Tbilisi]   Ттуплис [Ttyplis]  Tiflis

dříve • previously: Tpilisi ; ტფილისი ; Tiflis ; Тифлис


Tbilisi Zoo
თბილისის ზოოპარკი [Tbilisis zooparki]
Тбилисский зоопарк [Tbilisskiy zoopark]
41°42'47"N, 44°46'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-GE-XX-0001A
     
 
M. Kostava str. #64
0179 Tbilisi
GEORGIA
 
+995 322213060
 
+995 322213050
 
contact☼zoo.ge
 
www.zoo.ge
 
největší zoo Gruzie a jedna z nejstarších zoo Kavkazu byla založena v roce 1927. Na stavbu byla údajně původně určena plocha o rozloze 100 ha. Zoo byla zaměřena především na Kavkazskou faunu, ale byl zde například i pavilon opic, akvárium nebo terárium. V polovině 30. let zde probíhaly různé hybridizační pokusy - "vyráběla" se zvířata jako "kozlotur" (kozorožec degestánský x divoká koza), "zebroid" (zebra x kůň), a bezejmenní kříženci muflon x ovce nebo různé neúspěšné pokusy jako páv x krůta...
Dnes množství zajímavých zvířat - např. tygři (i bílí), lvi (i bílí), levharti, gepardi, malé kočky, hyeny, medvědi, psi hyenovití, vlci, šakali, ženetky, cibetky, mangusty, sloni, nosorožci, hroši, tapíři, hrabáči, kočkodani, paviáni, giboni, antilopy, zebry, koně Převalského, kozorožci, mufloni, paovce, jeleni, pštrosi, dravci, zoborožci, papoušci, plameňáci, pelikáni, jeřábi, vodní ptáci, bažanti, vivárium (hlodavci, hmyz...), ekzotárium (hadi, ještěrky, krokodýli, želvy, ryby), domácí zvířata atd.

the largest zoo of Geoprgia and one of the oldest zoos in the Caucasus was founded in 1927. An area of 100 ha was reportedly originally intended for the building. Zoo was focused primarily on Caucasian fauna, but for example here was also monkey house, aquarium or terrarium. In the mid 30s, various hybridization experiments were under way - "production" of animals as "kozlotur" (East Caucasian tur x wild goat), "zebroid" (zebra x horse), and nameless hybrids moufflon x sheep or various unsuccessful attempts as a peacock x turkey...
Today a number of interesting animals - eg. tigers (also white), lions (also white), leopards, cheetahs, small cats, hyenas, bears, African wild dogs, wolves, jackals, genets, civets, mongooses, elephants, rhinos, hippos, tapirs , aardvarks, vervet monkeys, baboons, gibbons, antelopes, zebras, Przewalski's horses, ibexes, moufflons, Barbary sheep, deer, ostriches, raptors, hornbills, parrots, flamingos, pelicans, cranes, waterfowl, pheasants, vivarium (roddents, insect...), exotarium (snakes, lizards, crocodiles , turtles, fish), domestic animals etc.

dětské atrakce, kontaktní zoo
children's attractions, contact zoo

N/A

10. února 1927
10th February 1927

městská
municipal

10 ha

N/A

N/A

0 112 / 780 0 250 / 1337
(2009)
51 / 102 42 / 280 45 / 175
 
cca 2011
cca 2010
         
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Image 1 of 34
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Image 2 of 34
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Image 3 of 34
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Image 4 of 34
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Image 5 of 34
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Image 6 of 34
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Image 7 of 34
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Image 8 of 34
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Image 9 of 34
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Image 10 of 34
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Vladimer Shioshvili, 16.09. 2006
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 11 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 12 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 13 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 14 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 15 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 16 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 17 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 18 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 19 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 20 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 21 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 22 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 23 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 24 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 25 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 26 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 27 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 28 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 29 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 30 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 31 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 32 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 33 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Image 34 of 34
Sarah Weldon, 05.06. 2012
Sarah Weldon, 05.06. 2012

  Stránka vytvořena 28.04. 2012 Poslední úprava 08.07. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.