!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beerot Yitzhak

Be'erot Yitzhak (Yitshak, Yizhak, Yitzhaq, Yitshaq, Yizhaq)  בארות יצחק [Be'erot Yitzkhak]    Beerot Jicchak


† Pinat Hai Beerot Yitzhak
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי בארות יצחק‎ [Pinat Khay Be'erot Yitzkhak]
32°02'32"N, 34°54'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0031B†
     
 
Beerot Yitzhak
ISRAEL
 
- - -

malá soukromá dětská zoo, která byla do Beerot Yitzhak přestěhována z Mevo Heron (dnes Palestina) okolo roku 2002 a později (zřejmě okolo roku 2010) se odsud opět přestěhovala do Ben Shemen Youth Village (viz. Beit Haicar). Bližší informace o tomto období však nejsou k dispozici.

small private children's zoo that was moved to Beerot Yithak from Mevo Heron (today Palestine) in around 2002 and later (perhaps around 2010) it moved from here again - to Ben Shemen Youth Village (see Beit Haicar). However more information about this period are not available.

okolo 2002 - přestěhována z Mevo Heron (dnes Palestina)
around 2002 - moved from Mevo Heron (today Palestine)

okolo 2010 - přestěhována do Ben Shemen Youth Village (viz. Beit Haicar)
around 2010 - moved to Ben Shemen Youth Village (see Beit Haicar)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.02. 2014 Poslední úprava 15.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.