!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beersheba

Be'er Sheva  באר שבע [Be'er Sheva]   بئر السبع‎ [Bīr es'sabeʻ]   بئر السبع‎ [Biʾr as-Sabʿ]  Beerševa

dříve • previously: Bir Seb'a (بيئر شيبع)


† Butterfly World Druyan
עולם הפרפרים דרויאן  [Olam haParparim Druyan] • חוות הפרפרים דרויאן  [Khavat haParparim Druyan]
31°14'33"N, 34°46'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0049B†
     
 
Shchuna I
HaTzerim road
Beersheba
ISRAEL
 
N/A  

malý motýlí svět kibucu Dvir v zahradnické školce v Beerševě. Vznikl v roce 2007 (nebo již 2006) a existoval jen krátce - do roku 2008 (potom byla expozice Dvirské mateřské organizace jednu sezónu v Givat Brenneru). 7 druhů (asi jen místních) motýlů a dětská zoo s ptáky.

small butterfly world of Dvir kibbutz in gardening nursery in Beersheba. It was created in 2007 (or already in 2006) and existed only shortly - to 2008 (after that, the exhibition of Dvir parent organization was in Givat Brenner for one season). 7 species of (perhaps only local) butterflies and children's zoo with birds.

2007 (nebo 2006)
2007 (or 2006)

2008

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

7 / ?
(2008)
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
 všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.02. 2014 Poslední úprava 07.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.