!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gan Yoshiya

Gan Yoshiyya  גן יאשיה [Gan Yoshiya]  Gan Jošija


† Pinat Lituf Gan Yoshiya
(= Petting Zoo or literally Petting Corner)
  פינת ליטוף גן יאשיה [Pinat Lituf Gan Yoshiya]
32°20'57"N, 34°59'37"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0111A†
     
 
Gan Yoshiya
ISRAEL
 
gilace123☼gmail.com
bararaz☼gmail.com
 
N/A

soukromá dětská zoo se spoustou zvířat - surikaty, nosáli, frekty, osli, ovce, kozy, zajíci afričtí, králíci, morčata, křečci, potkani, myši a další hlodavci, mnoho druhů papoušků, různá plemena holubů a slepic, kachny, husy, hadi, želvy, leguáni a další ještěrky, rybičky...

private children's zoo with many nimals - meerkat, coatis, ferrets, donkeys, sheep, goats, cape hares, rabbits, guinea pigs, hamsters, rats, mice and other rodents, many species of parrots, various breeds of pigeons and chickens, ducks, geese, snakes, turtles, iguanas and other lizards, fishlets...

N/A

červen 2012
June 2012

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.02. 2014 Poslední úprava 22.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.