!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Givat Brenner

Giv'at Brenner  גבעת ברנר [Giv'at Brenner]


† Butterfly Farm in Givat Brenner Nursery
Butterfly World Givat Brenner • Butterfly Farm Givat Brenner
בחוות פרפרים במשתלות גבעת ברנר  [Khavat Parparim b'Mishtalut Giv'at Brenner] • עולם הפרפרים גבעת ברנר  [Olam haParparim Giv'at Brenner] • חוות הפרפרים גבעת ברנר  [Khavat haParparim Giv'at Brenner]
31°52'03"N, 34°48'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0050B†
     
 
Givat Brenner 60948
ISRAEL
 
N/A  

malý motýlí svět kibucu Dvir v zahradnické školce v Givat Brenneru. Vznikl v roce 2008 (předtím byla expozice Dvirské mateřské organizace v Beerševě), ale existoval jen krátce (jen jednu sezónu). 7 druhů (asi jen místních) motýlů.

small butterfly world of Dvir kibbutz in gardening nursery in Givat Brenner. It was created in 2008 (before that, the exhibition of Dvir parent organization was in Beersheba), but existed only shortly (one season only). 7 species of (perhaps only local) butterflies.

18. července 2008 (Ziv Reshev)
18th July 2008 (by Ziv Reshev)

2008

kolektivní (kibuc Dvir)
collective (kibbutz Dvir)

N/A

N/A

N/A

7 / ? N/A N/A 7 / ?
(2008)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
 všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.02. 2014 Poslední úprava 07.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.