!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Heftziba

Heftzi-Bah; Heftsiba  חפציבה [Kheftziba]  Chefciba

některé zdroje uvádí • some sources mention: Tzur Moshe (צור משה)


† Pinat Hai Heftziba
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי חפציבה‎ [Pinat Khay Kheftziba]
32°31'08"N, 35°25'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0104A†
     
 
Heftziba
ISRAEL
 
N/A  

mini zoo - jeleni, buvoli, kozy, ovce, koně, poníci, kormoráni, vodní ptáci... K dispozici je jen velmi málo informací

mini zoo - deer, buffaloes, goats, sheep, horses, ponies, cormorants, waterfowl... Only very little information is available

N/A

2005 nebo později
2005 or later

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.02. 2014 Poslední úprava 21.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.