!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jerusalem

Tel Aviv - Jaffa (Jafa, Yaffo, Yafo)  ירושלים [Yerushalayim]   القُدس‎ [Al-Quds]  Jeruzalém

historicky • historically: JebusIr David / City of David (עיר דוד ; مدينة داوود) • Rušalimum / Rašlamam / Rušalim / Rôsh-ramen / Ašamam / Urušalimum / UrušalimColonia Aelia Capitolina / Aelia CapitolinaIliya (إلياء) •  Madinat bayt al-MaqdisHierosolyma (Ἱεροσόλυμα) • Ūršalīm / Urshalim (أُورُشَلِيمَ) •  Urshalim - Al Quds (أُورُشَلِيمَ-القُدس)


† Terra Sancta Zoo
 
31°46'27"N, 35°13'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0018A†
     
 
Terra Sancta
Keren HaYesod
Rehavia
Jerusalem
ISRAEL
 
- - -

malá univerzitní zoo (či zvěřinec) existovala v Terra Sancta College v době, kdy zde v pronájmu sídlila Hebrejská univerzita (1949 - 1999). První dostupné zprávy o zoo jsou v novinách z roku 1972. Ale k dispozici je jen velmi málo informací - píše se o gazelách, pávech a nespecifikovaných plazech... Zoo zanikla počátkem 90. let - zřejmě hned v roce 1990 nebo 1991.

small university zoo (or menagerie) existed in Terra Sancta College at the time when the Hebrew University was housed there under lease (1949-1999). The first available report about the zoo is in newspapers from 1972. But only very little information is available - it is written about gazelles, peacocks and unspecified reptiles... The zoo was closed in the early 90s - probably just in 1990 or 1991.

N/A

počátkem 90. let (1990 nebo 1991)
early 1990s (1990 or 1991)

Hebrejská Univerzita
Hebrew University

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 28.01. 2014 Poslední úprava 28.01. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.