!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kfar Masaryk

Kefar Masaryk  כפר מסריק [Kfar Masaryk]


† Pinat Hai Kfar Masaryk
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי כפר מסריק [Pinat Khay Kfar Masaryk]
32°53'26"N, 35°05'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0101B†
     
 
Kfar Masaryk
ISRAEL
 
N/A  

malá, více méně dětská zoo, především domácí zvířata (kozy, ovce, králíci, husy, kachny, slepice...), ale i několik divokých - především ptáků (snad pelikáni, kormoráni, vodní ptáci...)

small, more or less children's zoo, mainly domestic animals (goats, sheep, rabbits, geese, ducks, chickens...), but also several wild - especially birds (perhaps pelicans, cormorants, waterfowl...)

N/A

~ 2002

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.02. 2014 Poslední úprava 21.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.