!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kfar Menahem

 כפר מנחם [Kfar Menakhem]  Kfar Menachem


† Kfar Menahem Zoo
Wing of Love Zoo • Wing of Love Safari
גן חיות כפר מנחם  [Gan Kayot Kfar Menekhem] • גן חיות כנף של אהבה  [Gan Khayot Kanaf shel Ahava] • ספארי כנף של אהבה  [Safari Kanaf shel Ahava]
předešlé názvy  •  former names
-> 2003
(ENG) Pinat Hai Kfar Menahem (Children's Zoo or literally Living Corner)
(HEB) פינת חי כפר מנחם [Pinat Khay Kfar Menakhem]
31°43'38"N, 34°49'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0064A†
     
 
Kfar Menahem
ISRAEL
 
N/A  

zoo a safari - jedna z největších "malých zoo" Izraele... Začínala koncem 70. let jako malé safari s kozorožci, gazelami, jeleny, rybníkem vodních ptáků a mini zoo s opicemi, koni, mývali, králíky... V roce 2003 (kdy již nežili hlavní zakladatelé zoo), jí kibuc pronajal na 20 let neziskové organizaci Wing of Love (která se zabývá rehabilitací mládeže). Avšak koncem roku 2012 se organizace přestěhovala a tím zoo skončila.
Malpy, kotuli, lemuři, jeleni, přímorožci, gazely, kozorožci, alpaky, osli, koně, kozy, klokani, mary, emu, nandu, plameňáci, jeřábi, papoušci, okrasní ptáci, vodní ptáci, hoka, domácí i divoké perličky, bažanti (Včetně vzácných druhů jako např. bažant ohnivý nebo bažant palavánský), orebice, pávi (modří, bílí i zelení)...

zoo and safari - one of the largest "small zoo" of Israel... It began in the late 70s as a small safari with ibexes, gazelles, deer, pond of waterfowl and mini zoo with monkeys, horses, raccoons, rabbits... In 2003 (when main zoo founders already didn't live), the kibbuts leased it for 20 years to non-profit organization Wing of Love (which deals with the rehabilitation of youth). However, in late 2012, the organization moved and by thus the zoo ended.
Capuchins, squirrel monkeys, lemurs, deer, oryxes, gazelles, ibexes, alpacas, donkeys, horses, goats, kangaroos, maras, emus, rheas, flamingos, cranes, parrots, ornamental birds, waterfowl, currassows, domestic and wild guinea fowl, pheasants (including rare species such as crested fireback or Palawan peacock-pheasant), partridges, peacocks (blue, white and also green)...

koncem 70. let
late 1970s

listopad 2012
November 2012

kolektivní (kibuc); v květnu 2003 pronajat neziskové organizaci Wing of Love (כנף של אהבה) na 20 let
collective (kibbutz); in May 2003 leased to non-profit organization Wing of Love (כנף של אהבה) for 20 years

3 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A ~50 / ?
(2009)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
 všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 10.06. 2007
Image 1 of 5
Alex Kantorovich, 10.06. 2007
Alex Kantorovich, 10.06. 2007
Alex Kantorovich, 10.06. 2007
Image 2 of 5
Alex Kantorovich, 10.06. 2007
Alex Kantorovich, 10.06. 2007
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 3 of 5
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 4 of 5
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 5 of 5
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008

  Stránka vytvořena 11.02. 2014 Poslední úprava 22.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.