!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kfar Silver

Kefar Silver  כפר סילבר [Kfar Silver]


† Pinat Hai Kfar Silver
(= Children' Zoo or literally Living Corner)
פינת חי כפר סילבר [Pinat Khay Kfar Silver]
31°40'24"N, 34°36'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0161A†
     
 
Kfar Silver
ISRAEL
 
N/A  

dětská (zřejmě školní) zoo - mývali, nosáli, lišky, hlodavci, papoušci, hrdličky, akvarijní rybičky...

children's (perhaps school) zoo - raccoons, coatis, foxes, rodents, parrots, doves, aquarium fishlets...

N/A

~ 2012

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.03. 2014 Poslední úprava 10.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.