!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kfar Truman

Kefar Truman  כפר טרומן [Kfar Truman]

původně • originally: Bnei Harel (בני הראל)


† HaAgam HaKasum Kfar Truman
Magic Lake Kfar Truman (both variants - Hebrew and English were used)
  האגם הקסום כפר טרומן‎ [HaAgam HaKasum Kfar Truman]
31°58'45"N, 34°55'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0084B†
     
 
Meshek 42
Kfar Truman, 73150
ISRAEL
 
N/A  

zábavní prak s dětskou zoo, který existoval poměrně krátce - vznikl v roce 2002 a 5. listopadu 2008 byl z rozhodnutí Národní stavební inspekce Ministerstva vnitra zavřen a odstraněn coby nelegální stavba na zemědělské půdě (provoz byl soudně zakázán již v květnu 2006). Kozorožci, koně, poníci, králíci, morčata, papoušci, labutě, kachny, želvy a další plazi...

amusement park with a petting zoo that existed relatively shortly - it was founded in 2002 and 5th November 2008 was closed and removed by the decision of the National Building Inspectorate of the Ministry of Interior as illegal construction on agricultural land (the operation was banned by the court order already in May 2006). Ibexes, horses, ponies, rabbits, guinea pigs, parrots, swans, ducks, turtles and other reptiles...

2002

5. listopadu 2008 (soudně zakázán již v květnu 2006)
5th November 2008 (baned by court order already in May 2006)

soukromé - Magic Lake 2007 s.r.o. (האגם הקסום 2007 בע"מ)
private - Magic Lake 2007 Ltd. (האגם הקסום 2007 בע"מ)

0,4

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Image 1 of 8
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Image 2 of 8
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Image 3 of 8
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Image 4 of 8
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Image 5 of 8
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Image 6 of 8
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Image 7 of 8
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Image 8 of 8
Alex Kantorovich, 07.08. 2003
Alex Kantorovich, 07.08. 2003

  Stránka vytvořena 17.02. 2014 Poslední úprava 22.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.