!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lehavot HaBashan

 להבות הבשן [Lehavot HaBashan]  Lehavot ha-Bašan


† Pinat Hai Nofi HaBashan
(= Children's Zoo or literally Living Corner; Nofi HaBashan is name of the tourist resort)
פינת חי נופי הבשן [Pinat Khay Nofi HaBashan]
33°08'35"N, 35°38'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0135B†
     
 
Nofi HaBashan
Lehavot HaBashan
ISRAEL
 
N/A  

mini zoo turistického rezortu Nofi HaBashan - údajně s velkým množstvím zvířat, ale velmi zanedbaná. Někdy okolo roku 2012 byla mini zoo zrušena. Osli, poníci, kozy, ovce, pávi, slepice, kachny, husy, labutě a další

mini zoo of Nofi HaBashan tourist resort - reportedly with a large number of animals, but very neglected. Sometime around 2012, the mini zoo was abolished. Donkeys, ponies, goats, sheep, peacocks, chickens, ducks, geese, swans and others.

N/A

~ 2012

zřejmě soukromé (kibuc byl privatizován)
perhaps private (the kibbutz was privatized)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2014 Poslední úprava 02.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.