!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Matzuva

Mazzuva; Matsuva; Matzuba; Metzuba  מצובה [Matzuva]  Macuva


† Golan's Reptile World
עולם הזוחלים של גולן  [Olam haZokhalim shel Golan]
33°03'44"N, 35°09'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0039A†
     
 
Matzuva
ISRAEL
 
www.zohalim.com +

soukromý park palzů - mnoho hadů (hlavně různé krajty a zmije), ještěrek (leguáni, varani, gekoni, agamy, scinci...), želvy, švábi, ale i dětská zoo s především domácími zvířaty (mývali, veverky, činčily, králíci, morčata, pávi, slepice, krůty, husy, kachny...). Park byl zavřen v roce 2012 kvůli stěhování do Nahariye

private reptile park - many snakes (mainly various pythons and vipers), lizards (iguanas, monitors, geckos, agamas, skinks...), tortoises, cockroaches, but also children's zoo with mainly domestic animals (raccoons, squirrels, chinchillas, rabbits, guinea pigs, peacocks, chickens, turkeys, geese, ducks...). The Park was closed in 2012 due to moving to Nahariya.

okolo 2005 (?)
around 2005 (?)

2012

soukromé (Golan Fadida)
private (Golan Fadida)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.02. 2014 Poslední úprava 03.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.