!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Pardesiya

Pardesyya, Pardesia  פרדסיה [Pardesiya]  Pardesija

některé zdroje uvádí • some sources mention: Tzur Moshe (צור משה)


† Eli's Jungle Pardesiya
  ג'ונגל של אלי פרדסיה‎ [Jungel shel Eli Pardesiya]
32°18'16"N, 34°54'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0103A†
     
 
Pardesiya junction, 42810
ISRAEL
 
N/A  

mini zoo největšího izraelského zverimexu - opice, poníci, králíci, morčata, papoušci, vodní ptáci, slepice, hlodavci, plazi, rybičky... Mini zoo (i celá pobočka zverimexu) byla soudně zavřena koncem roku 2005 (nebo začátkem 2006), kvůli obrovským dluhům

mini zoo of the largest Israeli pet shop - monkeys, ponies, rabbits, guinea pigs, parrots, waterfowl, chickens, rodents, reptiles, fishlets ... Mini zoo (and whole branch of the pet shop) was judicially closed in late 2005 (or early 2006), due to huge debts

zřejmě 1998
perhaps 1998

2005

soukromé - Elina Džungle 1998 Pardesia s.r.o. (ג'ונגל של אלי 1998 פרדסיה בע"מ)
private - Eli's Jungle 1998 Pardesia Ltd. (ג'ונגל של אלי 1998 פרדסיה בע"מ)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.02. 2014 Poslední úprava 21.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.