!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ramat Gan

 רמת גן [Ramat Gan]   رامات جان‎ [Rạmạt Ghạn]

mnoho zdrojů uvádí Kfar Azar (dříve samostatný mošav, od roku 2007 součást Ramat Ganu) • many sources mention Kfar Azar (formerly independent moshav, since 2007 part of Ramat Gan)


† Gan Gurim Kfar Azar
(= Garden of cubs and also name of popular childrn's book by Rafael Saporta)
  גן גורים כפר אז"ר‎ [Gan Gurim Kfar Azar]
32°03'29"N, 34°50'33"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0078B†
     
 
Kfar Azar
Ramat Gan
ISRAEL
 
- - -

malá dětská zoo, která byla z Kfar Azaru přestěhována do Ganei Yehuda (část Savijonu). Bližší informace o tomto období však nejsou k dispozici.

small children's zoo that was moved from Kfar Azar to Ganei Yehuda (part of Savyon). However more information about this period are not available.

N/A

N/A (přestěhována do Ganei Yehuda - viz. Gan Gurim Ganei Yehuda)
N/A (moved to Ganei Yehuda - see Gan Gurim Ganei Yehuda)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 15.02. 2014 Poslední úprava 15.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.