!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ramat Gan

 רמת גן [Ramat Gan]   رامات جان‎ [Rạmạt Ghạn]


† Ramat Gan Monkey Garden
Pinat Hai Ramat Gan (= Children's Zoo or literally Living Corner)
גן הקופים רמת גן [Gan haKofim Ramat Gan] • פינת חי רמת גן [Pinat Khay Ramat Gan]
32°04'55"N, 34°48'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0115A†
     
 
Gan HaNasiyim (Presidents Garden, today Shaul Garden)
Ramat Gan
ISRAEL
 
www.tm-it.co.il/...
www.ganhakofim.co.il/...
 

mini zoo, zvaná Zahrada opic, která byla v Zahradě prezidentů (dnes Šaulova zahrada). Vznikla v roce 1937 (otevřena veřejnosti však byla o rok později), čímž byla zřejmě vůbec první zoo v Izraeli - starší než Zoo Tel Aviv (nejstarší regulérní zoo). Existovala až do roku 1974, kdy byla zrušena a zvířata přemístěna do nového Safari Parku, dodnes je však celá Saulova zahrada familiárně nazývaná Gan HaKofim (Zahrada opic). Své jméno si získala díky nejpopulárnějším zvířatům - trojici makaků. Kromě opic zde byla i řada dalších zvířat... králíci, papoušci, pávi, holubi, vodní ptáci, želvy a další.

mini zoo, called Monkey Garden that was in the President Garden (now Shaul Garden). It was founded in 1937 (but open to the public a year later), thereby was probably actually the first zoo in Israel - older than Tel Aviv Zoo (oldest regular zoo). It existed up to 1974, when was abolished and the animals were moved to new Safari Park, however the whole Shaul Garden is still familiarly called Gan HaKofim (Monkey Garden). It has gained its name thanks to the most popular animals - the trio of macaques. In addition to monkeys, there were also many other animals ... rabbits, parrots, peacocks, pigeons, waterfowl, turtles and others.

1937 - založení, 1938 - slavnostní otevření
1937 - foundation, 1938 - inauguration

1974

městské
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.02. 2014 Poslední úprava 22.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.