!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Shefayim

 שפיים [Shfayim]  Šefajim


† Shefayim Reptile Park
Tzahi's Reptile Park
פארק הזוחלים בשפיים  [Park haZokhalim b'Shfayim] • פארק הזוחלים של צחי [Park haZohalim shel Tzakhi]
32°12'52"N, 34°49'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0015A†
     
 
Shefayim
ISRAEL
 
- - -

malý park plazů s velkým množstvím zvířat (údajně to byla největší kolekce Blízkého východu - až tisíc kusů)... - mnoho hadů (kobry, zmije, chřestýši, krajty, hroznýši, anakondy...), ještěrek (leguáni, chameleoni, agamy, gekoni, scinci...), želvy, krokodýli, aligátoři, žáby, fenci, mangusty, surikaty, dikobrazi, ježci, ibisi, slepice...
Park byl založen v roce 1992 bývalým ředitelem (zrušené) Zoo Hebrejské univerzity Terra Sancta v Jeruzalémě a existoval do roku 2011, kdy byl soudně vystěhován z poněkud kuriózního důvodu... Původně si park pronajal pozemek západně od Akvaparku, ale kibbutz nakonec nemohl tento pozemek uvolnit, proto poskytl náhradní východně od Akvaparku - dočasně a bezplatně. Reptile park však byl na místě celých 18 let (a celých 18 let neplatil nájem). Z nařízení soudu musel do 90 dnů pozemek opustit.

small reptile park with lots of animals (reportedly the largest collection in the Middle East - up to a thousand specimens)... - many snakes (cobras, vipers, rattlesnakes, pythons, boas, anacondas...), lizards (iguanas, chameleons, agamas, geckos, skinks...), turtles, crocodiles, alligators, frogs, fennec foxes, mongooses, meerkats, porcupines, hedgehogs, ibises, chicken...
The Park was founded in 1992 by former director of (abolished) Zoo of Hebrew University Terra Sancta in Jerusalem and existed until 2011, when was evicted of a rather curious reason... Originally the park rented land west of the Aquapark, but then the kibbutz could not provide this land, so provide spare land east of Aquapark - temporarily and free of charge. However the Reptile park has been in the place for all the 18 years (and for all the 18 years did not pay rent). It had to leave the land in 90 days by the court order.

1992 (Tzahi Avraham)

první čtvrtletí 2011
first quarter of 2011

zřejmě soukromé (Tzahi Avraham)
apparently private (Tzahi Avraham)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 1 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 2 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 3 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 4 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 5 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 6 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 7 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 8 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 9 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 10 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 11 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 12 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 13 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 14 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 15 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 16 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 17 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 18 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 19 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Image 20 of 20
Alex Kantorovich, 08.02. 2006
Alex Kantorovich, 08.02. 2006

  Stránka vytvořena 27.01. 2014 Poslední úprava 22.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.