!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Tel Aviv

Tel Aviv - Jaffa (Jafa, Yaffo, Yafo)  תל אביב [Tel Aviv] ; תל אביב-יפו [Tel Aviv-Yafo]   تل أبيب‎ [Tall Abīb] ; تل أبيب يافا‎  [Tall Abīb Yāfā]


† Tel Aviv Zoo
גן החיות של תל אביב  [Gan haKhayot shel Tel Aviv]   جنينة الحيو انات تل أبيب
32°04'56"N, 34°46'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AS-IL-XX-0001A†
     
 
Hadassah Garden
Keren Kayemeth Blvd (today Blvd Ben Gurion)
Tel Aviv
ISRAEL
 
- - -

první klasická zoo Izraele vznikla de facto díky zverimexu (který se jmenoval zoo a stál na ulici Shenkin 15) - otevřel jej Rabbi Dr. Mordecai Schornstein v roce 1935 a jeho zvířata se brzy stala turistickou atrakcí města. Proto byla v roce 1938 založena první regulérní zoo (o rok starší je mini zoo v Ramat Ganu). O rok později byla přestěhována na málo obydlený sever města. Začínala s tygry a lvy, v 60. a 70. letech byla jednou z mála na světě, která rozmnožovala plameňáky. Po několika desítkách let se z místa původně na okraji města stalo hustě obydlené a zastavěné centrum - místo nevyhovující pro zoo, proto se vedení města Tel Aviv domluvilo s vedením města Ramat Gan na vybudování zoo v novém Safari parku v Ramat Ganu. Stará zoo byla zavřena v roce 1980 a v následujícím roce byla většina zvířat přemístěna do nové - The Zoological Center Tel Aviv - Ramat Gan. (dnes je na místě bývalé zoo obchodní centrum Gan Ha'Ir)
Lvi, tygři, medvědi, vlci, tchoři, lachtani, gorily, šimpanzi, giboni, paviáni, kočkodani husarští, hulmani, kotuli, sloni, nosorožci, hroši, žirafy, zebry, antilopy, jeleni, pštrosi, tukani, papoušci, dravci, plameňáci, pelikáni, čápi bílí a sedlatí, vodní ptáci, želvy obrovské, akvárium s rybami Rudého moře a tropickými druhy

first classical zoo of Israel arised de facto thank to pet shop (which was named zoo and was on the Shenkin 15 street) - it was opened by Rabbi Dr. Mordecai Schornstein in 1935 and its animals soon became a tourist attraction of the city. Therefore the first regular zoo was established in 1938 (mini zoo in Ramat Gan was one year older). A year later it was relocated to the sparsely populated north of the city. It began with tigers and lions and in the 60s and 70s was one of the few in the world that reproduced flamingos. After several decades, the land originally on the outskirts of the city became densely populated and built-up center - a place unsuitable for the zoo, so government of the Tel Aviv agreed with Ramat Gan government to build zoo in new Safari park in Ramat Gan. The old zoo was closed in 1980 and in the following most of the animals are moved to the new - The Zoological Center Tel Aviv - Ramat Gan. (today Gan Ha'Ir shopping mall is on the site of a former zoo).
Lions, tigers, bears, wolves, polecats, sea lions, gorillas, chimpanzees, gibbons, baboons, patas monkeys, Hanuman langurs, squirrel monkeys, elephants, rhinos, hippos, giraffes, zebras, antelopes, deer, ostriches, toucans , parrots, raptors, flamingos, pelicans, white and saddle-billed storks, waterfowl, giant tortoises, aquarium with Red Sea fish and tropical species

prosinec 1938 (Rabbi Dr. Mordecai Schornstein - na ulici 65 Hayarkon); v listopadu 1939 přestěhována na sever Tel Avivu (kde byla až do konce)
December 1938 (by Rabbi Dr. Mordecai Schornstein - on 65 Hayarkon Street), 1939 relocated to north of Tel Aviv (where was till its finish)

5. října 1980
5th October 1980

Zoological Garden Society of Tel Aviv sponzorovaná Rabbi Dr. Mordecai Schornsteinem a s finanční podporou města
Zoological Garden Society of Tel Aviv sponsored by Rabbi Dr. Mordecai Schornstein and with financial support of municipality

původně 0,25 ha, nakonec asi 3,4 ha
originally 0,25 ha, finally about 3,4 ha

N/A

N/A

0 30 / 100+ 7 / 34 192 / 762+
(1960)
100 / 508 55 / 120
 
~ the1970s (?)
           
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.01. 2014 Poslední úprava 17.01. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.