!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Arara

Ar'ara  ערערה [Ar'ara]   عرعرة‎ [Arara] 


Pinat Hai Arara
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי ערערה‎ [Pinat Khay Ar'ara]
32°29'49"N, 35°05'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0160A
     
 
Arara
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
soukromá mini zoo - nosáli, domácí zvířata, zajímavá kolekce ptáků (nandu, emu, bernešky havajské a další vodní ptáci, holubi krvaví a další...)

private mini zoo - coatis, domestic animals, interesting collection of birds (rheas, emus, nene and othe waterfowl, Luzon bleeding heart and other pigeons...)

N/A

N/A

N/A

soukromé
private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.03. 2014 Poslední úprava 10.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.