!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ashdod

 אשדוד [Ashdod]   إسدود‎ [Isdud]  Ašdod

za vlády Alexandra Velikého • during the reign of Alexander the Great: Azotus (Άζωτος)


Ashdod Lakhish Park Zoo
Tayalet Hai Lakhish (= Lakish Living Promemade) • Animal (Living) Corner Lakhis Park • Live (Living) Lakhish Park • Lakish Ricer Animals
  גן חיות של פארק לכיש באשדוד‎ [Gan Khayot shel Park Lakhish b'Ashdod] •  טיילת חי לכיש‎ [Tayalet Khay Lakhish] • פינת החי פארק לכיש‎ [Pinat HaKhay Park Lakhish] •  חי-פארק לכיש‎ [Khay Park Lakhish] •  חיות נחל לכיש‎ [Khayah Nakhal Lakhish]
31°49'00"N, 34°39'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0077A
     
 
Sderot Herzl
Ashdod
ISRAEL
 
+972 537106129
 
N/A
 
N/A
 
www.visit.ashdod.muni.il/...  
 
mini zoo v západní části městského parku u řeky Lachiš. Původně jen dětská zoo, ale v roce 2005 sem bylo přivezeno mnoho zvířata ze zoo v parku Katifari v Neve Dekalim (tzv. blok Guš Katifar v pásmu Gazy) v rámci evakuace (odsun Izraelců z Gazy). Původní dětská zoo byla údajně v létě 2013 zrušena. Zebry, adaxi, přímorožci, antilopy losí, daňci, axisi, paovce, kozorožci, pštrosi, nandu, kasuáři, pávi, domácí zvířata...

mini zoo in the western part of the city park by the river Lakhish. Originally, it was children's zoo only, but in 2005, many animals were brought here from a zoo in the park Katifari in Neve Dekalim (the so called block of Gush Katifar in the Gaza Strip) within the evacuation (displacement of Israelis from Gaza). Originall children's zoo was reportedly abolished in summer 2013. Zebras, addaxes, oryxes, elands, fallow deer, chitals, Barbary sheep, ibexes, ostriches, rheas, cassowaries, peacocks, domestic animals...

dětská zoo (zřejmě zrušená), dětské hřiště, mnoho atrakcí parku (zábavní park atd.)
petting zoo (probably closed), children's playground, many attraction in the park (amusement park etc.)

N/A

N/A - dětská zoo (park 1996 nebo 1990 - podle jiného zdroje), od roku 2005 zoo
N/A  - children's zoo (the park 1996 or 1990 - in according to another sources), since 2005

městská
municipal

N/A (65 ha celý park)
N/A (65 ha the whole park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 1 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 2 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 3 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 4 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 5 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 6 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 7 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 8 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 9 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 10 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 11 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 12 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 13 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 14 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 15 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 16 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 17 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 18 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 19 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 20 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 21 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 22 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 23 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 24 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 25 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 26 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 27 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 28 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 29 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 30 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 31 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 32 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 33 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 34 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 35 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 36 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 37 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 38 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 39 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 40 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 41 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 42 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 43 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 44 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 45 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Image 46 of 46
Alex Kantorovich, 04.08. 2018
Alex Kantorovich, 04.08. 2018

  Stránka vytvořena 14.02. 2014 Poslední úprava 30.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.