!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ashdod

 אשדוד [Ashdod]   إسدود‎ [Isdud]  Ašdod

za vlády Alexandra Velikého • during the reign of Alexander the Great: Azotus (Άζωτος)


Ashdod Lakhish Park Zoo
Tayalet Hai Lakhish (= Promemade Living Lakish)
  גן חיות של פארק לכיש באשדוד‎ [Gan Khayot shel Park Lakhish b'Ashdod] •  טיילת חי לכיש‎ [Tayalet Khay Lakhish]
31°49'00"N, 34°39'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0077A
     
 
Sderot Herzl
Ashdod
ISRAEL
 
+972 537106129
 
N/A
 
N/A
 
Lakhish Park: www.eyarok.org.il/...  
 
mini zoo v západní části městského parku u řeky Lakiš. Původně jen dětská zoo, ale v roce 2005 sem bylo přivezeno mnoho zvířata ze zoo v parku Katifari v Neve Dekalim (tzv. blok Guš Katifar v pásmu Gazy) v rámci evakuace (odsun Izraelců z Gazy). Původní dětská zoo byla údajně v létě 2013 zrušena. Zebry, adaxi, přímorožci, antilopy losí, daňci, axisi, paovce, kozorožci, pštrosi, nandu, kasuáři, pávi, domácí zvířata...

mini zoo in the western part of the city park by the river Lakhish. Originally, it was children's zoo only, but in 2005, many animals were brought here from a zoo in the park Katifari in Neve Dekalim (the so called block of Gush Katifar in the Gaza Strip) within the evacuation (displacement of Israelis from Gaza). Originall children's zoo was reportedly abolished in summer 2013. Zebras, addaxes, oryxes, elands, fallow deer, chitals, Barbary sheep, ibexes, ostriches, rheas, cassowaries, peacocks, domestic animals...

dětská zoo (zřejmě zrušená), dětské hřiště, mnoho atrakcí parku (zábavní park atd.)
petting zoo (probably closed), children's playground, many attraction in the park (amusement park etc.)

N/A

N/A - dětská zoo (park 1996 nebo 1990 - podle jiného zdroje), od roku 2005 zoo
N/A  - children's zoo (the park 1996 or 1990 - in according to another sources), since 2005

městská
municipal

N/A (65 ha celý park)
N/A (65 ha the whole park)

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.02. 2014 Poslední úprava 14.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.