!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ayanot

 עיינות [Ayanot]    Ajanot


Pinat Hai Ayanot
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
פינת חי עיינות‎ [Pinat Khay Ayanot]
31°54'58"N, 34°46'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0132B
     
 
Ayanot
ISRAEL
 
+972 89496163
+972 544920186
 
+972 89418893
 
talegila☼walla.com
 
www.ayanot.org.il/...  
 
dětská zoo - domácí zvířata (kozy, ovce, poníci, mini koně, slepice...), ale hlavně množství plazů (především hadů a ještěrek)

children's zoo - domestic animals (goats, sheep, ponies, mini horses, chickens...), but mainly many reptiles (especially snakes and lizards)

dětská zoo
children's zoo

N/A

N/A

kolektivní (mládežnická vesnice)
collective (youth village)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2014 Poslední úprava 02.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.