!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ayelet HaShahar

 איילת השחר [Ayelet HaShahar]    Ajelet ha-Šachar


Pinat Hai Ayelet HaShahar
(= Cildren's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי איילת השחר‎ [Pinat Khay Ayelet HaShahar]
33°01'10"N, 35°34'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0164B
     
 
Ayelet HaShahar, 12200
ISRAEL
 
Kibbutz: +972 545248363
+972 46932111
 
Kibbutz: +972 46932726
 
Kibbutz: mazkir_na☼ayelet.org.il
 
N/A  
 
kibucová mini zoo - gazely, skot, pávi, vodní ptáci... K dispozici je jen velmi málo informací, někdy bývá minizoo nazývána park (פארק) nebo dokonce přírodní rezervace (שמורת טבע) - pravděpodobně jsou zvířata chována na volno (bez výběhů).

kibbutz mini zoo - gazelas, cattle, peacocks, waterfowl... There is only very little information available, the mini zoo is called also park (פארק) or even nature reserve (שמורת טבע) sometime - probably animals are kept freely (without enclosures).

N/A

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 18.06. 2017 Poslední úprava 18.06. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 29. 06. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:29. 06. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.