!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beer Menuha

Be'er Menuha  באר מנוחה [Be'er Menukha]

poznámka  •  the note

Beer Menuha není obec, ale starověké sídlo, přesto se název používá, jelikož zoo leží asi 10 km od první obce, kterou je mošav Paran (פארן)

Beer Menuha is not village, but an ancient seat, yet the name is used because the zoo is situated about 10 km from the first settlement, which is the moshav Paran (פארן)


101 Desert Oasis Zoo
Pundak 101 (km) Zoo (= Motel ot Inn)
  גן חיות 101 מעיין מדברי‎  [Gan Khayot 101 Mayan Midbari] •  גן חיות פונדק (ק"מ) ה 101‎  [Gan Khayot Pundak (km) ha 101]
poznámka  •  the note
Obvykle je uváděno, že číslice 101 znamená 101. km dálnice (což je i nápis na oficiálním logotypu), ve skutečnosti je ale oáza na 98,7 km.
Na starých oficiálních stránkách se uvádí, že 101 je podle bývalé elitní vojenské jednotky (Unit 101), v níž majitel a zakladatel oázy působil, tuto skutečnost však vyvrací hebrejská Wikipedie i jiné zdroje.

Usually, it is mentioned that the digit of 101 means 101st km of the highway (what is also the inscription on the official logotype), however in fact, the oasis is on 98.7 km. On the old official website, there is mentioned that 101 is after former elite military unit (Unit 101), in which the owner and founder of the oasis was on duty, but this fact is refused in Hebrew Wikipedia and other sources.
30°18'26"N, 35°08'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0030A
     
 
101 Desert Oasis
Arava road
Beer Menuha 1, nr. Paran
ISRAEL
 
+972 506821101
+972 86345101
 
+972 86343101
 
kushi101☼mail.ru
zimerkm101☼gmail.com
 
staré stránky (před požárem) • old site (before the fire): www.weekend.co.il/...
nové stránky (téměř bez informací o zoo) • new site (nearly without information about the zoo): www.km101.co.il
 
 
soukromá zoo při dálnici č. 90 - u Jordánské hranice mezi Eilatem a Mrtvým mořem (cca 10 km od mošavu Paran). Svým způsobem jde o typickou "road side zoo" - zoo nikde, přesněji řečeno na důležité trase, ale zcela mimo město - zoo, která je (spolu s dalšími aktivitami) součástí zastávkové kavárny. Původně zde bylo mnoho zvířat, významný byl především park plazů s největšími atrakcemi - dvouhlavou želvou a dvouhlavým hadem. Avšak 26. února 2007 většina 101 Desert Oasis vyhořela - epicentrum požáru bylo právě v zoo. Ta byla sice později obnovena, ale (zřejmě) už ne v takové míře jako původní. Park plazů byl údajně největší na Blízkém východě (okolo 40 druhů hadů, mnoho ještěrek, želv, krokodýli, aligátoři, mloci, pavouci...), dále zde byli tygři, pouštní kočky, nosáli, fretky, opice, velbloudi, koně, osli, muly, poníci, kozy, ovce, divočáci, pštrosi, papoušci, zoborožci, pávy, husy, kachny, slepice, ryby (piraně atd.)... Dnes více méně dětská zoo s domácími a místními zvířaty (včetně např. velbloudů, papoušků, hadů, želv...).

private zoo at Highway 90 - at the Jordanian border between Eilat and the Dead Sea (ca. 10 km from Moshav Paran). In a way, this is a typical "road side Zoo", - Zoo nowhere, more precise on the significant route, but totally outside the city - the zoo, which is (together with other activities) part of cafe-stop. Originally there were many animals, especially reptile park was very important with largest attractions - two-headed turtle and two-headed snake. However at the 26th February 2007, most of the 101 Desert Oasis burned - the epicenter of the fire was just at the zoo. Although it was later restored, (apparently) no longer in the same degree as the original. The Reptile Park was reportedly the largest in the Middle East (about 40 species of snakes, many lizards, turtles, crocodiles, alligators, salamanders, spiders...), furthermore there were tigers, desert cats, coatis, fereets, monkeys, camels, horses, donkeys, mules, ponies, goats, sheep, wild boars, ostriches, parrots, hornbills, peacocks, geese, ducks, chickens, fish (piranhas etc.)... Todey more or less children's zoo with domestic and local animals (including for example camels, parrots, snakes, tortoises...).

jízda na koních, ponících a velbloudech, video hry, ping-pong a další sportovní aktivity, ubytování
horse, pony and camel riding, video-games, ping-pong and other sport activities, accommodation

restaurace, kavárna, obchod
restaurant, cafe, store

1981 (by Shimon "Kushi" Remon)

soukromé (Shimon "Kushi" Remon)
private (Shimon "Kushi" Remon)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2004
           


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.02. 2014 Poslední úprava 02.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.